ZadzwoŃ do nas: + 44 (0) 203 906 6201
  BDB – specjaliści na rynku w Londynie

Będąc brokerem Lloyd’s, poprzez dostęp do specjalistycznej wiedzy ubezpieczeniowej oraz dzięki obecności w londyńskim City, kreujemy naszym Klientom wiele możliwości biznesowych, szczególnie tym, którzy działają za granicą. BDB zajmuje uprzywilejowaną pozycję w zakresie wsparcia firm brokerskich m.in. we Włoszech, Francji, Polsce, Hiszpanii i pozostałych krajach Unii Europejskiej.

Zdobyte doświadczenie w firmie Lloyd’s i na rynku londyńskim umożliwia szerokie dzielenie się wiedzą w kwestiach oceny ryzyka oraz jego ubezpieczenia.

Oferujemy duży wybór produktów ubezpieczeniowych, obejmujących m.in.:

Lotnictwo Floty
Bankers Blanket Bond Ubezpieczenie własności intelektualnej
Konie, hodowle ryb OC medyczne
Ubezpieczenie majątkowe Casco kolejowe oraz samochodowe
Ubezpieczenia typu Contingency Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków
D & O Ubezpieczenia indywidualne
OC producentów filmowych OC zawodowe
Dzieła sztuki Ubezpieczenie na życie
OC Produktu Jachty

 
     
BDB jest w pełni niezależnym i autoryzowanym brokerem Lloyd’s, regulowanym przez Urząd Nadzoru Finansowego (Financial Conduct Authority) oraz wpisanym do rejestru FCA (www.fca.org.uk) pod numerem referencyjnym 308229